Mitsubishi · Mu 300

Mitsubishi · Mu 300

Especificaciones
Fabricador: Mitsubishi
Modelo: Mu 300
Clasificación: Light Jet
Asientos: 8
Velocidad: 741 Km/h
Rango: 2.735 Km